Vervolg van de verwachtingsgesprekken

Na de eerste ronde van verwachtingsgesprekken in september (zie eerder nieuwsbericht), krijgt dit een vervolg in de vorm van een pilot tijdens de komende oudergesprekken en de oudergesprekken in juni. Een aantal leerkrachten zal bij deze oudergesprekken (hierna te noemen ouder/kind-gesprek) het kind betrekken. De leerkrachten die dit gaan doen, brengen de ouders en kinderen hiervan op de hoogte.

Vervolgens vindt een evaluatie van deze pilot plaats door middel van een enquĂȘte of vragenlijst voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Hierna worden afspraken gemaakt over de voortgang van de ouder/kindgesprekken.