Verkeer

Verkeersonderwijs op Het Baken

Sinds 29 juni 2015 is onze school in het bezit van het BVL-keurmerk.
BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheid Label en het toont aan dat Het Baken voldoende doet om de kinderen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen. Om dit label te behouden moeten er veel zaken op het gebied van verkeer per jaar aan bod komen.
Op Het Baken is er een verkeerswerkgroep waarin zowel medewerkers van school als ouders zijn vertegenwoordigd.
Aan het begin van het schooljaar brengt de school de start van het nieuwe schooljaar onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen door het bekende spandoek op te hangen bij de school.
Deze werkgroep oragniseert elk jaar een verkeersdag. Tijdens deze dag is de hele school bezig met een of meerdere verkeersactiviteiten. Doel van deze dag is om kinderen bewust te maken van het verkeer. Voor de onderbouw gebeurt dit spelenderwijs. De andere groepen gaan zelf aan de slag op een gezellige en ontspannen manier.
Daarnaast hanteert Het Baken de methode Klaar Over!. Deze wordt gebruikt in alle groepen.
Natuurlijk doen de leerlingen van groep 7 mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Om de groepen 8 voor te bereiden op het fietsen naar het vervolgonderwijs doen zij mee aan het Dode Hoek project. Dit project is er op gericht dat kinderen zich bewust zijn van het feit dat met name vrachtwagenchauffeurs fietsers soms niet zien.
Ook wordt aan het eind van het schooljaar door een fietsenmaker een fietskeuring gehouden om de leerlingen van groep 8 te laten ervaren of ze een veilige fiets hebben.
De Jeugd Verkeerskrant van VVN wordt gebruikt in groep 8 om kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer.
Regelmatig houden we overlegmomenten met de JF Kennedyschool, de buurt, de wijkagenten en meerdere betrokkenen bij de verkeerssituatie nabij de school.

We hanteren bepaalde schoolafspraken met betrekking tot verplaatsingen. Dus wanneer er een uitstapje plaatsvindt, hoe gaat de groep daar heen. Hieronder vindt u het protocol.

BVL vignet