OR/MR


Ouderraad

In de Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. Zij bevorderen de samenwerking tussen ouders en school en bevorderen de betrokkenheid van ouders bij school. Als Ouderraad zijn wij samen met de leerkrachten actief met het organiseren van diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje etc.

Wij zijn op zoek naar ouders die zich actief willen inzetten in de Ouderraad, om te helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Voor meer informatie over de Ouderraad kunt u mailen naar: or.baken@optimusonderwijs.nl

Voorzitter: Jantine de Wit
Secretaris: Pierre de Wit

 


Medezeggenschapsraad

Binnenkort stellen de nieuwe leden van de MR zich hier aan u voor.

Ouders

Maaike van Herpen

Mijn naam is Maaike van Herpen en mijn zoon Sten zit in groep 3. De rest van ons gezin bestaat uit echtgenoot Sander en dochter Noortje die op de Sterrebosschool zit. Mijn beroep is sport en zweminstructrice en werk daardoor ook veel met kinderen. Ik vind  het belangrijk om op een of andere manier betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en zit daarom al enkele jaren in de MR, het is erg interessant om zo ook de “andere kant” van het Baken te zien. Maar natuurlijk ook om de ervaring van onszelf en andere ouders te laten horen.

Kees van der Togt
Hallo, ik ben Kees van der Togt, de vader van Teus uit groep 3. Ik zit nu inmiddels 2 jaar met plezier in de MR. Het is leuk en interessant om bij de MR te zitten. Je krijgt op deze manier een hele andere blik op het reilen en zeilen van de school. Ook is het goed om het klankbord namens de ouders van de kinderen van onze school te zijn. Als er zaken zijn waar ouders mee zitten of bespreekbaar willen maken, dan kunnen alle ouders bij mij of één van de andere ouders uit de MR terecht, dan zullen wij dit zeker onder de aandacht brengen in één van onze vergaderingen.

Petri van Dinther

Graag wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben moeder van Lynn van Dinther uit groep 4, die vanaf de kleuterjaren meedraait op Het Baken. Na diverse jaren lid te zijn geweest bij de Ouderraad, heb ik de beslissing genomen om mijzelf actief te gaan inzetten bij de Medezeggenschapsraad. De betrokkenheid met school, leerkrachten en leerlingen vind ik erg belangrijk, een goede samenwerking zorgt voor het beste resultaat! Heb je vragen met betrekking tot de Medezeggenschapsraad? Dan horen wij dit uiteraard graag.

 

Team

Loes Hoefnagel
Ik ben Loes Hoefnagel en ben logopediste op Het Baken. Ik werk met name in de onderbouw.  Vanaf september jl. ben ik voorzitter van de MR. Mochten er vragen zijn dan kunt U altijd met een van ons contact opnemen.

Gerard Klein Douwel
Ik ben Gerard Klein Douwel en werk als groepsleerkracht in de bovenbouw.
Dit schooljaar ben ik leerkracht in groep 7b. Ik zit dit jaar voor het eerst in de MR van het Baken.
Ik wil me in de MR graag inzetten voor een goede planmatige ontwikkeling van onze school.

Louise van Oorschot
Ik ben Louise van Oorschot en ben groepsleerkracht van groep 1-2. Sinds september jl. ben ik de secretaris van de MR. Als MR lid denk ik mee over de toekomst van Het Baken. Belangrijk is dat de kwaliteit van het onderwijs en de veilige, vertrouwde plek die de school bij de kinderen heeft, gewaarborgd blijven.

GMR

Joop Kolen
Ik ben Joop Kolen. Ik werk al een hele tijd als vakleerkracht gymnastiek op Het Baken. Vanaf dit schooljaar ga ik onze school vertegenwoordigen in de G.M.R. van ons (nieuwe ) schoolbestuur. Onze school is nu aangesloten bij “Optimus”een groot schoolbestuur van 31 basisscholen en 2 speciale basisscholen (onder meer Het Baken). De GMR adviseert en oordeelt over “boven schoolse” aangelegenheden. Afhankelijk van het onderwerp betreft dit een advies dan wel beslissingsbevoegdheid. De GMR bestaat uit 14 leden (7 ouders en 7 personeelsleden van de aangesloten scholen). Ik ga mijn uiterste best doen om de belangen van het speciaal onderwijs en in het bijzonder die van onze school in de GMR te behartigen.

Contact

Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt één van de leden op school benaderen. Ook kunt u een briefje achterlaten in het postvak van de MR of u stuurt een e-mail naar mr.baken@optimusonderwijs.nl​ en u krijgt van ons antwoord.