Een school vol talenten

Ieder kind zijn eigen koers

Worden wie je bent

Samenwerken

SBO Het Baken: een school vol talenten, ieder kind zijn eigen koers!

Welkom bij SBO Het Baken in Oss. Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs.  

Bij ons komen kinderen die wat meer specialistische begeleiding nodig hebben dan dat een gewone basisschool kan bieden. De kinderen hebben speciale behoeften van didactische en/of pedagogische aard. Zo kunnen ze moeite hebben met leren, hun gedrag kan meer aandacht vragen of hun ontwikkeling heeft meer begeleiding nodig. Vanuit het hele Maasland komen kinderen, met name uit de gemeenten Oss, Maashorst en Bernheze. 

Onze klassen zijn klein, 12 tot 18 kinderen. Momenteel hebben wij ongeveer 130 leerlingen op school, verdeeld over 8 groepen. De school is een veilige en vertrouwde omgeving en we bieden structuur. We kijken goed welke begeleiding nodig is voor ieder kind. Ons doel is dat de kinderen goed in hun vel zitten, zich waardevol voelen en uitgedaagd worden om binnen hun eigen mogelijkheden maximale resultaten te halen.  

We vinden het heel belangrijk om ouders en verzorgers te betrekken bij het onderwijs. U kent uw kind als geen ander en het is waardevol als we elkaar goed op de hoogte houden. 

Wilt u eens kijken op Het Baken en in gesprek over uw kind? Wij vinden het fijn om u te ontvangen. Neem telefonisch contact op en dan maken we graag een afspraak. 

T 0412 633 805   

Lees verder

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl