SBO Het Baken: een school vol talenten, ieder kind zijn eigen koers!

SBO Het Baken is een school voor speciaal basisonderwijs en bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische en pedagogische aard. Voor ons is het aansluiten bij de leerlingkenmerken en de behoeften van de kinderen het centrale uitgangspunt.

Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving, in kleinere groepen. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaler ontwikkelen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. We kijken naar waar een kind behoefte aan heeft en stemmen hier het onderwijs en de begeleiding op af.

We vinden het belangrijk om ouders of verzorgers te betrekken bij het onderwijs en met hen samen te werken!

Kennismaken met SBO Het Baken

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met onze school. U wordt dan ontvangen door onze intern begeleiders Ineke van den Oever of Dick van den Ouweland of onze directeur Maria Brouwers. Zij vertellen u het een en ander over de school en laten u de school zien. Als u overweegt om uw kind op onze school te plaatsen, heeft u zo een beeld gekregen van wat voor school wij zijn en hoe de sfeer is.

Mocht u een kennismakingsgesprek op prijs stellen, kunt u telefonisch contact of per mail met onze school opnemen en wordt er een afspraak met u gemaakt.

Nieuws