Vervoer

De kinderen komen met eigen vervoer of met een taxi of busje. Als u wilt dat uw kind gebruik kan maken van het gemeentelijk vervoer, neemt u contact opnemen met uw gemeente. Zij vertellen u precies wat de regels zijn voor het leerlingenvervoer.  

We zien dat er steeds meer ouders zijn die samen regelen dat ze hun kinderen met eigen vervoer brengen. Als u wilt, kunnen wij een rol hebben in het u, met elkaar, in contact brengen hierover. 

Omdat het erg druk kan zijn, tijdens het halen en brengen van de kinderen zijn er de volgende afspraken gemaakt als u uw kind met de auto naar school brengt of ophaalt:  

  • groepen 1 t/m 5: parkeren op de grote parkeerplaats (aan de zijkant van de Kennedy-school en Het Baken). Het is niet wenselijk om te parkeren aan de fietsstraat in verband met gevaarlijke situaties die dan kunnen ontstaan. 

  • groepen 6 t/m 8: parkeren langs de Barnsteen – voor het hek van de school; niet op de stoep.  

  • de kinderen gaan via de zijpoort naar hun eigen speelplaats.