MR

 

Medezeggenschapsraad 

De MR streeft naar een goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve, efficiënte en plezierige schoolorganisatie. 

Door een open communicatie met de directie denkt de MR constructief mee over het beleid van SBO Het Baken. Op deze manier levert de MR een positieve bijdrage aan het continue verbeterproces van de schoolorganisatie.  

De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen. Het eerste deel van de bespreking is de directie aanwezig om ontwikkelingen te bespreken. Voor belangrijke zaken wordt er advies of instemming aan de MR gevraagd.  

In de MR hebben de volgende medewerkers en ouders zitting: 

Namens de medewerkers: 

  • Louise van Oorschot (voorzitter) 
  • Tamara van Munster (secretaris) 
  • Karin van Heumen  

Namens de ouders: 

  • Chantal van Maasacker 
  • Gerdi Bayens 
  • Chris Visser