Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen is belangrijk in het beleid van de school. Dit past bij het opvoeden van de leerlingen tot wereldburgers. Hiervoor hebben we een leerlingenraad.  

In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 6,7 en 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag, namens hun klas, allerlei schoolzaken willen bespreken met de directeur. Hiervoor vinden er 5 keer per jaar besprekingen plaats.