Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is een landelijk overheidsorgaan. Hun missie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling en ouder erop kan vertrouwen dat het onderwijs op hun school goed is, zorgt de inspectie voor toezicht. Onder andere in de vorm van schoolbezoeken. 

Het laatste inspectiebezoek aan Het Baken was in 2017.  De school heeft het basisarrangement van de onderwijsinspectie gekregen.  Hier vindt u het inspectierapport van SBO Het Baken: 

Optimus wordt ook als stichting beoordeeld. De laatste keer was in 2019. De stichting heeft op alle drie de kwaliteitsgebieden de hoogste score “goed” behaald.  

Hier vindt u het inspectierapport van Optimus.