Jaarplan

Elk jaar maken we een jaarplan met daarin de belangrijkste doelen die we in dat schooljaar als school willen bereiken, waarbij we uitgaan van het kader van onze stichting Optimus. Dit betreft beleid op de gebieden onderwijsinhoud, organisatie, professionele cultuur, kwaliteitszorg en financiën.