Optimus scholen

Ziekmelden

 

Bij ziekte van uw kind dient u zo spoedig mogelijk de school in te lichten, evenals het vervoersbedrijf van uw kind ( als uw kind met de taxi naar school komt). Wij verzoeken u om dit voor 8.25 uur telefonisch te melden. Als u uw kind niet ziek meldt, proberen wij met u contact te krijgen. Lukt dit niet, lichten wij op het eind van de lesdag de leerplichtambtenaar in.

Ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.