Ziekmelden

Als uw kind ziek is, moet u dit vóór 08:30 telefonisch aan ons doorgeven. 

T 0412 633 805   

Als uw kind niet aanwezig is en er geen ziek- en/of afmelding is geweest, proberen wij met u contact te krijgen. Lukt dit niet, lichten wij op het eind van de lesdag de leerplichtambtenaar in.