Op de hoogte

We vinden het heel belangrijk dat er een goede onderlinge verhouding is tussen ouders en school. Een goed samenwerking geeft de meeste kans op succesvol leren.  De betrokkenheid van u, als ouders, op school heeft een positieve uitstraling naar de kinderen. Het is daarom ook belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders en school.  

Ouders kunnen, in de laatste schoolweek, kennismaken met de nieuwe leerkracht van hun kind. Alle leerlingen (nieuw en oud) maken dan kennis met hun nieuwe leerkracht en de nieuwe groep. Op het eind van deze kennismaking nodigen wij ouders uit om nog even te komen kijken. 

Veel informatie verloopt via het communicatiesysteem Parnassys. Elke ouder heeft toegang tot Parnassys. Hierin communiceert de leerkracht met de ouders en wordt alle belangrijke informatie vanuit de directie met de ouders gedeeld. 

In de eerste week van het schooljaar is er een kennismakingsuur, waarin de ouders kennis kunnen maken met de groep van hun kind en de leerkracht. In de volgende weken vindt een gesprek plaats tussen leerkracht, ouders en kind waarbij gesproken wordt over de verwachtingen van ouders en kind over school. Dit wordt, indien mogelijk, gekoppeld aan het huisbezoek van de leerkracht bij ouders en kind.     

Verder vinden de volgende contacten plaats:  

 • telefonisch contact in november met leerkracht 

 • tweemaal een ouderavond (zie jaarkalender) 

 • huisbezoek/verwachtingsgesprek 

 • een themabijeenkomst, indien er een thema actueel is waarvoor een bijeenkomst moet worden georganiseerd 

 • 1 x een informatieavond voor het schoolverlaterskamp  

 • kennismakingsuur aan het begin van het schooljaar 

 • informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8 t.a.v. het voortgezet onderwijs.  De ouders krijgen deze avond informatie over de te volgen stappen m.b.t. het eindadvies en het aanmelden op het vervolgonderwijs.   

 • ‘kijkje in de groep’: 2 keer per jaar is er gelegenheid voor ouders en familieleden om tijdens het laatste halfuurtje van de lesdag, een kijkje te nemen in de groep.  

Tevens ontvangt u vanuit de school regelmatig schriftelijke informatie:  

 • de schoolgids, te vinden op de website van de school  

 • een overzicht , het zogenaamde ‘A-viertje’ aan het begin van ieder jaar met belangrijke data en dagen dat de kinderen vrij zijn  

 • de nieuwsbrief ‘De Bakenbrief’.  Deze verschijnt voor de kerst – en voor de zomervakantie  

Ook kunt u allerlei leuke wetenswaardigheden terugvinden op het Facebook  van SBO Het Baken.