Samen

We vinden het heel belangrijk dat er een goede onderlinge verhouding is tussen ouders en school. Een goed samenwerking geeft de meeste kans op succesvol leren. De betrokkenheid van u, als ouders, op school heeft een positieve uitstraling naar de kinderen. Het is belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders en school. Meedenken en meedoen, maakt dat het gevoel ontstaat van ‘onze school’.  

Naast de ouderraad en de MR, hebben wij een ouderpanel. Dit komt 3 keer per jaar bijeen met medewerkers van de school om over thema's die leven, met elkaar te spreken. Bijvoorbeeld over de coronacrisis en over het effect hiervan op het onderwijs en de kinderen. De mening en de suggesties van de ouders zijn hierbij heel belangrijk.