Wat is SBO

Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de basisschool van herkomst.  Het zijn kinderen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben. De kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. 

Op de speciale basisschool is er meer tijd en aandacht voor de leerling. Onze groepen zijn kleiner. We hebben een goed pedagogisch klimaat met een duidelijke structuur. Uw kind krijgt meer aandacht van de leerkracht en heeft minder last van allerlei prikkels. Bovendien is er binnen de school meer expertise aanwezig, zoals een psycholoog en logopedisten. 

Het speciaal basisonderwijs valt onder de Wet op het primair onderwijs, net als de reguliere basisscholen. Dat betekent dat uw kind dezelfde lesstof krijgt aangeboden. Uw kind heeft wel langer de tijd om zich de lesstof eigen te maken.  

Na de speciale basisschool stromen de meeste kinderen door naar een regulier middelbare school.