Verlof aanvragen

Verlof aanvragen 

Voor het aanvragen van een vrije dag of verlof voor meerdere dagen, moet u een aanvraagformulier invullen en inleveren. Kinderen zijn leerplichtig en wij moeten als school ons houden aan de afspraken met de ambtenaren van de leerplichtwet van alle betrokken gemeenten.  

Verdere informatie is te vinden in de schoolgids, paragraaf 6.23: verlofregeling.