Team

Op onze school werken 25 medewerkers. Het grootste deel van het team bestaat uit groepsleerkrachten. Het team staat onder leiding van de directeur en een teamleider. Daarnaast hebben we verschillende specialisten in ons team: een psycholoog, logopedisten, intern begeleiders, onderwijsassistentes en een jeugdprofessional (gedetacheerd vanuit Ons Welzijn). Onze conciërge en administratief medewerker maken het team compleet. 

Directie - IB

Directeur: Maria Brouwers. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: m.brouwers@optimusonderwijs.nl
Teamleider: Monique Cardinaels. Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: m.cardinaels@optimusonderwijs.nl
Intern begeleider: Hetty Hebbink. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Email: h.hebbink@optimusonderwijs.nl
Intern begeleider: Ineke van den Oever. Email: i.vdoever@optimusonderwijs.nl
 

Leerkrachten
Groep 1-2:
- Karin van Heumen. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag. Email: k.vheumen@optimusonderwijs.nl
- Louise van Oorschot. Werkdagen: donderdag, vrijdag. Email: l.voorschot@optimusonderwijs.nl

Groep 3-4:
- Tamara van Munster. Werkdagen: maandag, dinsdag. Email: t.vmunster@optimusonderwijs.nl
- Ellen de Ruiter. Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag. Email: e.druiter@optimusonderwijs.nl

Groep 5:
- Renzo de Man. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: r.dman@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdagen: vrijdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl

Groep 5-6:
- Louise van Oorschot. Werkdagen: maandag. Email: l.voorschot@optimusonderwijs.nl
- Simone van Dijk. Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: s.vdijk@optimusonderwijs.nl

Groep 6:
- Diana van Vliet. Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag. Email: d.vvliet@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdagen: dinsdag, woensdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl

Groep 7A:
- Margje van den Hurk. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (om de week). Email: m.vdhurk@optimusonderwijs.nl
- Stephanie Loeffen-Keller. Werkdagen: woensdag (om de week), donderdag, vrijdag. Email: s.keller@optimusonderwijs.nl

Groep 7B:
- Hugo Friedeman. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Email: h.friedeman@optimusonderwijs.nl
- Odette van Laanen. Werkdagen: woensdag. Email: o.vlaanen@optimusonderwijs.nl

Groep 8:
- Neeltje van Erp. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. Email: n.verp@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdagen: donderdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl


Onderwijsondersteuners
Administratie: Marga ten Boden. Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag. Email: m.tboden@optimusonderwijs.nl
Conciërge: Leo Heyl. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: l.heyl@optimusonderwijs.nl
Leraarondersteuner: Ebelina van der Poel. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: e.vdpoel@optimusonderwijs.nl
Logopedist: Odette van Laanen. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: o.vlaanen@optimusonderwijs.nl
Onderwijsassistent: Susanne Bongers. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: s.bongers@optimusonderwijs.nl
Psycholoog: Lieve van Lokven. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: l.vlokven@optimusonderwijs.nl

 

Het is mogelijk dat uw kind behandeling krijgt op school van iemand buiten school. Denk aan bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding of begeleiding van een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.