Team

Op onze school werken 25 medewerkers. Het grootste deel van het team bestaat uit groepsleerkrachten. Het team staat onder leiding van de directeur en een teamleider. Daarnaast hebben we verschillende specialisten in ons team: een psycholoog, logopedisten, intern begeleiders, onderwijsassistentes en een jeugdprofessional (gedetacheerd vanuit Ons Welzijn). Onze conciërge en administratief medewerker maken het team compleet. 

Directie - IB

Directeur: Maria Brouwers. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: m.brouwers@optimusonderwijs.nl
Teamleider: Monique Cardinaels. Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: m.cardinaels@optimusonderwijs.nl
Intern begeleider: Dick van den Ouweland. Werkdagen: dinsdag en vrijdag. Email: d.vdouweland@optimusonderwijs.nl
Intern begeleider: Ineke van den Oever. Email: i.vdoever@optimusonderwijs.nl
 

Leerkrachten
Groep 1-2:
- Karin van Heumen. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag. Email: k.vheumen@optimusonderwijs.nl
- Louise van Oorschot. Werkdagen: donderdag, vrijdag. Email: l.voorschot@optimusonderwijs.nl

Groep 3:
- Tamara Windmüller - van Munster. Werkdagen: maandag, dinsdag. Email: t.vmunster@optimusonderwijs.nl
- Ellen de Ruiter. Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag. Email: e.druiter@optimusonderwijs.nl

Groep 4-5:
- Simone van Pinxteren - van Dijk. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. Email: s.vpinxteren@optimusonderwijs.nl
- Odette van Laanen. Werkdag: donderdag. Email: o.vlaanen@optimusonderwijs.nl

Groep 5-6:
- Sam Wesdorp. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: s.wesdorp@optimusonderwijs.nl

Groep 6:
- Louise van Oorschot. Werkdag: maandag. Email: l.voorschot@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdagen: maandag, dinsdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl
- Stephanie Loeffen-Keller. Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag. Email: s.keller@optimusonderwijs.nl

Groep 7:
- Diana van Vliet. Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag. Email: d.vvliet@optimusonderwijs.nl
- Margje van den Hurk. Werkdagen: dinsdag, woensdag. Email: m.vdhurk@optimusonderwijs.nl

Groep 7:
- Hugo Friedeman. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Email: h.friedeman@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdag: woensdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl

Groep 8:
- Neeltje van Erp. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: n.verp@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdag: vrijdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl

Groep 8:
- Renzo de Man. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: r.dman@optimusonderwijs.nl
- Tamara Konings. Werkdag: donderdag. Email: t.konings@optimusonderwijs.nl


Onderwijsondersteuners
Administratie: Marga ten Boden. Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag. Email: m.tboden@optimusonderwijs.nl
Conciërge: Leo Heyl. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Email: l.heyl@optimusonderwijs.nl
Leraarondersteuner: Ebelina van der Poel. Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Email: e.vdpoel@optimusonderwijs.nl
Logopedist: Odette van Laanen. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: o.vlaanen@optimusonderwijs.nl
Onderwijsassistent: Susanne Bongers. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: s.bongers@optimusonderwijs.nl
Psycholoog: Lieve van Lokven. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Email: l.vlokven@optimusonderwijs.nl
 

Het is mogelijk dat uw kind behandeling krijgt op school van iemand buiten school. Denk aan bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding of begeleiding van een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.