Optimus scholen

Team

Op onze school werken 25 medewerkers. Het grootste deel van het team bestaat uit groepsleerkrachten. Het team staat onder leiding van de directeur en een teamleider. Daarnaast hebben we verschillende specialisten in ons team: een psycholoog, logopedisten, intern begeleiders, onderwijsassistentes en een jeugdprofessional (gedetacheerd vanuit Ons Welzijn). Onze conciërge en administratief medewerker maken het team compleet. 

Het is mogelijk dat uw kind behandeling krijgt op school van iemand buiten school. Denk aan bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding of begeleiding van een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.