BVL vignet ontvangen

Geplaatst op woensdag, 5 september 2018

Onlangs hebben we het BVL-vignet over het schooljaar 2017-2018 ontvangen. We hebben Brons behaald. Op naar Zilver!! Op de site van BVL vindt u alle informatie over het Brabants Verkeersveiligheid Label https://www.bvlbrabant.nl

lees verder

Komst van Robbedoes, naschoolse opvang

Geplaatst op donderdag, 23 februari 2017

Zoals u al heeft kunnen lezen, huurt Robbedoes vanaf 1 november een aantal lokalen op onze school. Robbedoes heeft deze lokalen een frisse opknapbeurt gegeven. Na de carnavalsvakantie starten zij met de opvang van de kinderen in deze lokalen.

lees verder

Vervolg van de verwachtingsgesprekken

Geplaatst op donderdag, 23 februari 2017

Na de eerste ronde van verwachtingsgesprekken in september (zie eerder nieuwsbericht), krijgt dit een vervolg in de vorm van een pilot tijdens de komende oudergesprekken en de oudergesprekken in juni. Een aantal leerkrachten zal bij deze oudergesprekken (hierna te noemen ouder/kind-gesprek) het kind betrekken. De leerkrachten die dit gaan doen, brengen de ouders en kinderen […]

lees verder

Inloopuurtje en themabijeenkomst ouderbetrokkenheid

Geplaatst op donderdag, 23 februari 2017

Op donderdag 23 maart wordt u uitgenodigd om in de groep van uw kind naar een les te komen kijken tijdens het inloopuurtje. Daarna is er een informatieve themabijeenkomst over de nieuwe ontwikkelingen rondom ouderbetrokkenheid op onze school. Wij zullen dan met elkaar in gesprek gaan over de visie op ouderbetrokkenheid. U ontvangt hiervoor nog […]

lees verder

Informatie over schoolcontactpersonen

Geplaatst op donderdag, 23 februari 2017

Al eerder is dit jaar in de Bakenbrief gemeld dat wij schoolcontactpersonen hebben. We vinden het belangrijk om dit onder de aandacht te blijven brengen. Vandaar dat deze informatie nog een kee r in de Bakenbrief wordt opgenomen. De schoolcontactpersonen zijn meneer Henri Heijmans en juf Tamara Konings. Zij zijn bereikbaar op het schooltelefoonnummer: 0412-633805 […]

lees verder

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen, februari 2017

Geplaatst op donderdag, 23 februari 2017

Begin februari hebben wij bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een vragenlijst afgenomen om te peilen hoe de leerlingen de sociale veiligheid op school beleven. Uit de scores op deze lijst blijkt dat de leerlingen de sociale veiligheid op Het Baken als ruim voldoende tot goed beleven. Respons De vragenlijst is […]

lees verder

Informatie dyslexiezorg

Geplaatst op vrijdag, 16 december 2016

Binnen het samenwerkingsverband 30.06 zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten en het onderwijs om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen en om ervoor te zorgen dat de leerlingen de juiste zorg krijgen. In de bijlage vindt u een brief die hierover verdere informatie geeft. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen […]

lees verder

Komst naschoolse opvang Robbedoes

Geplaatst op vrijdag, 16 december 2016

Zoals u weet hebben wij binnen onze school een aantal lokalen verhuurd aan de naschoolse dagbehandeling van de Koraalgroep (de LaSalle) en aan het orthopedagogisch dagcentrum van Unik (voorheen De Korf). Per 1 november verhuren wij  een aantal lokalen aan de naschoolse opvang Robbedoes. Robbedoes zit o.a. naast onze school gehuisvest en is op zoek […]

lees verder

Vragen over de april/meivakantie

Geplaatst op vrijdag, 16 december 2016

We hebben van een aantal ouders vragen gekregen over waarom de april/meivakantie niet aaneengesloten is, maar verspreid over 2 aparte weken. Dit heeft te maken met het aantal uren dat de leerlingen op onze school per week les krijgen. Doordat wij 4 dagen tot 14.00 uur onderwijs geven en de woensdag “maar” tot 12.10 uur, […]

lees verder

Start met kennismakingsbijeenkomst en verwachtingsgesprekken

Geplaatst op vrijdag, 16 december 2016

Dit schooljaar zijn we met een nieuwe vorm van kennismaking gestart. In de tweede schoolweek hebben we een kennismakingsbijeenkomst gehouden in alle groepen. De ouders zijn uitgenodigd om het laatste deel van de woensdagochtend  bij hun kind in de groep aanwezig te zijn. Hierdoor is er gelegenheid om in de groep met de leerkracht, leerlingen […]

lees verder