Leerlingenraad

We willen als school de mening van onze leerlingen een plekje geven. Dat past bij het opvoeden naar kritische burgers. Door de leerlingenraad krijgen leerlingen mede een stem in alles wat er op school gebeurt.

Hieronder vindt u na iedere bijeenkomst de notulen van de vergadering van de leerlingenraad.

notulen 25-09-2018