Leerlingenraad

We willen als school de mening van onze leerlingen een plekje geven. Dat past bij het opvoeden naar kritische burgers. Door de leerlingenraad krijgen leerlingen mede een stem in alles wat er op school gebeurt.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van de directeur en teamleider.