Ziekmelden


 

Verzuim en ziekmelding

Bij ziekte van uw kind dient u zo spoedig mogelijk de school in te lichten, evenals het vervoersbedrijf van uw kind (als uw kind met de taxi naar school komt). Wij verzoeken u om dit vóór 8.25 uur telefonisch te melden. Ongeoorloofd verzuim melden wij bij de leerplichtambtenaar.

Schooltijden Het Baken

Maandag: Eerste bel: 08.20 uur – Aanvang les: 08.25 uur – School uit: 14.00 uur
Dinsdag: Eerste bel: 08.20 uur – Aanvang les: 08.25 uur – School uit: 14.00 uur
Woensdag: Eerste bel: 08.20 uur – Aanvang les: 08.25 uur – School uit: 12.10 uur
Donderdag: Eerste bel: 08.20 uur – Aanvang les: 08.25 uur – School uit: 14.00 uur
Vrijdag: Eerste bel: 08.20 uur – Aanvang les: 08.25 uur – School uit: 14.00 uur

 

18234463671_2e5d917a9d_k