Bestuur

Sinds augustus 2013 maakt SBO Het Baken deel uit van het school bestuur Optimus Primair Onderwijs.

OPTIMUS scholen:

  • ondersteunen een brede ontwikkeling van leerlingen. We hechten belang aan goede prestaties van leerlingen op de kernvakken, stimuleren een gezond zelfvertrouwen en versterken leerlingen op het gebied van sociale én samenwerkingsvaardigheden.
  • zijn innovatief. We versterken de leerresultaten en vaardigheden van onze leerlingen met behulp van de nieuwste technologieën en creëren vernieuwende en integrale oplossingen voor onderwijs en opvang.
  • bieden passend onderwijs. Elke OPTIMUS-school heeft een eigen zorgprofiel opgesteld en werkt met andere scholen in de regio samen om de leerlingen een passend onderwijsarrangement te kunnen bieden.
  • onderscheiden zich. Elke OPTIMUS-school laat zien op welke manier invulling wordt gegeven aan (levensbeschouwelijke) identiteit.
  • versterken de leer-kracht. We hebben aandacht voor de identiteit en capaciteiten van onze medewerkers en zoeken voortdurend naar creatieve manieren om professionals te binden en te boeien.
  • stimuleren wederzijds leren. We moedigen professionals aan zich voortdurend te ontwikkelen, stimuleren een lerende houding en faciliteren medewerkers door scholing, coaching en begeleiding.
  • zijn open over hun resultaten. We laten de opbrengsten van het onderwijs zien en geven aan hoe we dit hebben bereikt en wat we daarmee doen.
  • versterken elkaar. We zoeken naar flexibele en creatieve organisatievormen waarmee we een kwalitatief en breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen kunnen garanderen.

OPTIMUS primair onderwijs
Postbus 315, 5430 AH Cuijk
Molenstraat 19, 5431 BW Cuijk
T 0485 31 89 10
F 0485 33 01 25
E. info@optimusonderwijs.nl