Ouders


 

Betrokkenheid belangrijk:

Onderwijs is het gezamenlijke belang van kinderen, ouders en personeel. Daarom vinden wij een goed contact en heldereĀ afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn.

U, als ouder, verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolsituatie. De school verwacht van de ouders dat zij bijĀ de school betrokken zijn en de school steunen.